A polgárőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról is szólt a konferencia

A bűnmegelőzés aspektusai településeinken címmel rendeztek online  szakmai konferenciát a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program keretében március 3-án. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja fontos célkitűzése az önkormányzatok közötti tudásmegosztás, új megoldások keresése és ajánlása.

A Programot több minisztérium irányítja, melyhez számos szervezet nyújt sokfajta támogatást: a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Kisvárosok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Homo Oecologicus Alapítvány, az e-Demokrácia Műhely és az Országos Polgárőr Szövetség.

 

A járvány alapvetően megváltoztatta az életünket: az egészségre, a munkahelyekre és a jövedelmi viszonyokra gyakorolt hatásokon túl növeli az emberek szorongását, aggodalmát, befolyásolja a társadalmi kapcsolataikat, másokba és az intézményekbe vetett bizalmukat. Az önkormányzatok mindenütt az élvonalban harcolnak a járvány ellen. Településeink biztonsága minden önkormányzat számára prioritás. A településeink nagyobb biztonsága érdekében a Program szervezői közös gondolkodásra, hasznos információk meghallgatására és a jó gyakorlatok bemutatására hívták meg a résztvevőket.

A tanácskozást dr. Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége főtitkára nyitotta meg.

Az konferencián dr.Szigeti László, az Országos Polgárőr Szövetség önkormányzati alelnöke is az előadók között szerepelt, aki a polgárőrség és az önkormányzatok együttműködéséről tartott előadást Együttműködés mindenekelőtt címmel.

Dr. Szigeti László a 30 éves polgárőrség és dr. Túrós András elnök nevében köszöntötte a résztvevőket. Előadásában röviden ismertette a polgárőrség mint a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet játszó civil szerveződés működését szabályozó jogi kereteket, majd a polgárőrség legfontosabb feladatairól szólt.

Elmondta, hogy az alapfeladatok közé tartozik a helyi közrend és közbiztonság védelme, a közterületi járőrszolgálat, a figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében végzett jelzőőri tevékenység. Ismertette a legfontosabb kiegészítő feladatokat is.

Megemlítette, hogy az egyesületek működési területe elsődlegesen a település földrajzi területe. Elmondta, hogy az egyes polgárőr szervezeteknek kötelező együttműködési megállapodást kell kötni az illetékes rendőr-főkapitánysággal. Ugyanez az önkormányzatokkal csak lehetőség, ahogyan a törvényben is szerepel “… a polgárőr szervezet együttműködhet” az önkormányzati szervekkel. Az együttműködés tartalmát írásbeli megállapodásban rögzítik, ennek tartalmaznia kell a tevékenységek közös ellátását, azok összehangolását, a kölcsönös tájékoztatást, a képzési programok és az önkéntesen vállalt feladatok támogatását.

Számokban is bemutatta a polgárőrséget a hallgatóságnak. Elhangzott, hogy hazánk 1800 településén több mint 2000 egyesületben mintegy 65 ezer polgárőr van jelen. A polgárőrség tagozatairól szólva elmondta, hogy 937 lovas polgárőr, a határvédelmi tagozat 96 egyesületében 2050 polgárőr, 134 motoros polgárőr és közel másfélezer ifjú polgárőr szolgál.

A polgárőr szervezetek jól felszereltek, csaknem minden egyesület rendelkezik gépkocsival és számos szervezet motorkerékpáros és kerékpáros szolgálatot is ellát. A kommunikációt  EDR rádiók is eszközök segítik.

Dr. Szigeti László a konferencia témájával kapcsolatban beszélt a polgárőr szervezetek és az önkormányzatok együttműködési formáiról. Mint fogalmazott, sajnos előfordul, hogy az adott településen működő polgárőr szervezet és az önkormányzat között nincs kommunikáció, ezért párhuzamosan végzik a munkájukat.

Az informális kapcsolat szorosabb együttműködési forma, amikor egy-egy feladatra igénybe veszi az önkormányzat a polgárőröket.

A formális együttműködés már együttműködési megállapodáson nyugszik, de van mikor csupán általánosságokra korlátozódik a közös munka.

A polgárőrség és az önkormányzatok legmagasabb szintű együttműködése formális és célzott, amikor meghatározott feladatokban működnek együtt és pénzügyi támogatással is jár.

Dr. Szigeti László hangsúlyozta: az önkormányzatok jelenlegi pénzügyi helyzetében nem várható jelentős pénzügyi támogatás, ettől függetlenül, vagy épp ezért még inkább fontos az összefogás.

Kiemelte annak fontosságát, hogy a polgárőr egyesületek legalább évente tájékoztatást adjanak az önkormányzatok, illetve bizottságaik részére tevékenységükről.

Elmondta, hogy olyan törvénymódosítás elérésére törekednek, ami előírja a kötelező együttműködést a települési önkormányzat és a polgárőrség között.

Kéréseket is megfogalmazott az önkormányzatok felé. Segítség lenne, ha kedvezményeket biztosítanának a polgárőrök számára, például üzemi étkezést vagy ingyenes parkolást.

Ezt követően a polgárőrség aktuális, különösen fontos feladatáról, a járvány elleni védekezésben betöltött szerepéről szólt. Az erre vonatkozó elnöki körlevél rendelkezik a pandémia idején ellátandó feladatokról, melyek között szerepel a részvétel a lakossági mozgósításban, az értesítők kézbesítése, közreműködés az idős, beteg, mozgáskorlátozott személyek oltási helyre való szállításában, a szomszédos települések polgárőr kapacitásainak igénybevételéről ott ahol nincs polgárőrség és az oltási programban való példamutatásról. Fontos szerepük lehet a kijárási korlátozás betartatásában és a maszkviselésre való figyelemfelhívásban.

Beszélt a szervezet idei céljairól is. Elmondta, hogy a polgárőrség készül a járvány utáni életre, amikor ismét nagy létszámú rendezvények biztosításában működik közre. 2021 a balesetmegelőzés éve, melyben tevékenyen részt vesz a polgárőrség, csak úgy, mint a Tiszta Magyarországért programban és folytatódik részvétele a Külterületek biztonsága programban is. Hozzátette, hogy amennyiben a járványhelyzet engedi, a szervezet 30 éves évfordulóját méltóképp szeretnék megünnepelni.

A konferencián elhangzott dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár előadása arról, hogy mit tehetnek az önkormányzatok az áldozatok segítéséért. Dallos Endre, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület elnöke az építészet bűnmegelőzési aspektusairól beszélt. Dr. Hegedűs Judit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magatartástudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense az önkormányzatok gyermekvédelemben betöltött szerepéről és lehetőségeiről szólt.

Steiner Attila, a Budapesti Polgárőr Szövetség alelnöke az áldozattá válás megelőzésének hatékony eszközeit mutatta be. Beke Károly, Budapest XV. Kerületi Önkormányzat csoportvezetője a helyi együttműködések hatékony módjait mutatta be a közbiztonság terén. Dr. Molnár István Jenő, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület alelnöke a Budapest X. kerületében megvalósuló Legyen Tered! című projektet mutatta be.

Horváth Péter

Updated: 2021-05-11 — 10:34