Elnökségi ülést tartott a megyei szövetség a Megyeházán

Elnökségi ülést tartott a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség április 22-én Kecskeméten, a Megyeházán, dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke és a szövetség elnökségi tagjának irodájában. Az ülést a járványhelyzet miatt az elnökség a közgyűlés szerepét átvéve tartotta dr. Fekecs Dénes megyei elnök vezetésével. Az elnökségi ülésen Csorba Sándor elnökhelyettes, dr. Mák Kornél, Madari Róbert, Balogh Károly, Huszák Sándor elnökségi tagok, dr. Szigeti László elnöki tanácsadó, az OPSZ önkormányzati alelnöke és Hunyadi Hajnalka titkár vett még részt.

 

Az elnökséget Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte. Rideg László megköszönte a Szövetség egyesületeket összefogó munkáját és hangsúlyozta, hogy a települési polgárőr szervezetek közösségi összetartóerőt jelentenek. – A polgárőr szervezetek és a megyei szövetség munkája hozzájárul a lakosság bizalmának és biztonságérzésének növeléséhez. Ha feltűnik egy polgárőr, ahhoz teljes természetességgel és bizalommal fordulnak az emberek – méltatta a pogárőrség szerepét Rideg László.

 

Dr. Fekecs Dénes átadta a Szövetség az elmúlt év beszámolóját Rideg Lászlónak és köszönetet mondott azért, hogy használhatják a megye címerét, illetve azért, hogy tavaly a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Bács-Kiskun Megye lakosságának védelméért díjban részesítette. Dr. Fekecs Dénes hangsúlyozta, hogy ez a díj nem csak neki, hanem a tagegyesületek polgárőreinek is szól. Az elnökségi ülés öt napirendi pont köré épült. Az első pontban dr. Fekecs Dénes számolt be a Szövetség 2020. évi szakmai munkájáról.

 

A megyei elnök elmondta, hogy a polgárőr egyesületek tavalyi munkájuk során megfeleltek a polgárőr törvény, a megyei szövetség és a saját alapszabályaik elvárásainak. A Szövetség és tagegyesületei 2020-ban is kiemelt feladatnak tekintették “A külterületek biztonságáért – környezetünk védelméért” és “A felszárkózó települések hosszútávú fejlesztésének támogatása” programokban való részvételt, valamint az OPSZ által meghatározott célok megvalósítását.

Dr. Fekecs Dénes elmondta, hogy a terveket és az elképzeléseket alapjaiban felülírta a koronavírus-járvány és mind országosan, mind megyei szinten a polgárőrség 30 esztendős történetének legnehezebb és legveszélyesebb éve volt a tavalyi. Egy addig sosem tapasztalt helyzettel kellett szembenézni, amihez az OPSZ  vezetése minden lehetséges segítséget megadott a megyei szövetségnek.

A polgárőr munka középpontjába a karitatív tevékenység került. Különösen sok segítséget nyújtottak a polgárőrök az idős emberek szociális ellátásában, az ételszállításban,  a gyógyszerek kiváltásában és a betegszállításokban. – Tagegyesületeink polgárőrei az ismeretlen és rendkívül veszélyes időszakban saját egészségüket sem kímélve tették a dolgukat, kiemelkedő helytállásról tettek, valamint tesznek tanúbizonyságot – illette elismerő szavakkal a polgárőrök munkáját a szövetség elnöke.

Elhangzott, hogy polgárőreink a karitatív munka mellett figyelmet fordítottak a közterületi és külterületi szolgálatra is: miközben a veszélyhelyzet alatt tovább csökkent a bűncselekmények száma, több helyen tolvajokat, körözött személyeket értek tetten és tartóztattak fel. A határvédelemben működő egyesületek több illegális határátlépő mozgását kísérték figyelemmel és jelzést adva közreműködtek az elfogásban is.

Dr. Fekecs Dénes rámutatott beszámolójában arra, hogy megjelentek a veszélyhelyzet vámszedői, a csalók és tolvajok. Erre reagálva a polgárőrök biztonsági látogatások keretében hívták fel az idős emberek figyelmét a veszélyekre és tanácsokat adtak arra nézve, hogy miként kerülhetik el az áldozattá válást.

A megye polgárőr szervezetei tavaly is jelentős segítséget kaptak a Belügyminisztériumtól, az Országos Rendőr-főkapitányságtól és más támogató, illetve együttműködő szervezetektől. A szokásos költségvetési és az egyéb pénzügyi támogatáson felül három használt autót és 10 darab új robogót kapott a megyei szövetség és adott tovább tagegyesületei részére. Közel 16 ezer maszkot, 8300 gumikesztyűt és csaknem 100 liter fertőtlenítő folyadékot is kapott a szövetség, amit szintén szétosztott a tagegyesületek között. A polgárőr szolgálatellátás kommunikációját segítendő 90 darab EDR rádiót kaptak megyénk polgárőrei, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a veszélyhelyzetben is biztonságosan tarthassák a kapcsolatot egymással.

A megyei elnök a számok tükrében is bemutatta a tavalyi évet. Ugyan a a tagegyesületek száma az előző évi 120-ról 116-ra csökkent, a taglétszám mégis  4356-ról 4527-re emelkedett. Ennek köszönhető az, hogy azon települések polgárőri védelmét is átvették a szomszédos, létszámukban megerősödött egyesületek, ahol megszűntek a tagegyesületek.

Tavaly a 2019-es 191 főről 203 főre emelkedett az ifjú polgárőrök száma megyénkben. A szövetség kiemelt feladata, hogy a fiatalokat felnőtt korukra is megőrizzék a polgárőrség számára. Polgárőr taglétszám tekintetében igen előkelő helyen áll a megye: országosan a negyedik, míg az ifjú polgárőrök számát figyelembe véve a második helyen áll Bács-Kiskun.

Tavaly kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a megye polgárőrei a teljesített szolgálati órák számát illetően. Összesen több mint 937 ezer órát töltöttek szolgálatban a polgárőrök a megyében, ami 24 százalékkal több, mint a 2019-es óraszám. Ez azt jelenti, hogy egy polgárőr átlagosan 207 szolgálati órát teljesített. Az összes közterületi szolgálati óra tekintetében országosan  a második, az egy főre jutó szolgálati órák terén pedig az ötödik helyre került ezzel megyénk.

A rendőrséggel közös szolgálat ellátása elsősorban a veszélyhelyzet során ellátott speciális feladatok miatt némileg csökkent, azonban a határvédelmi polgárőr szolgálat óraszáma 3517-ről 5200-ra emelkedett. Tavaly 11191 bűnmegelőzési, 4362 közlekedési célú és 3401 rendezvénybiztosítási célú közös szolgálatellátás történt.

Az elnök kitért a tagozatokkal való együttműködésre. Megyénkben tavaly 16 egyesület 135 fővel 10673 órában látott el lovas  polgárőr szolgálatot.

A Határvédelmi Polgárőr Tagozatról elmondható, hogy tavaly nagy kihívás elé állította az illegális migráció. A komoly közbiztonsági kockázat kezelésében a rendőrség és a honvédség mellett a polgárőrök is kivették a részüket. A tagozathoz 14 egyesület csatlakozott, 284 fővel, akik összesen 39350 szolgálati órát teljesítettek tavaly. Ennek során 172 migráns elfogásában segítettek és 144 esetben adtak jelzést a rendőrség felé.

 

Dr. Fekecs Dénes összefoglalva elmondta, hogy a megyei szövetség és tagegyesületei 2020-ban alapvetően teljesítették az OPSZ, a rendőrség, az önkormányzatok és a megye lakosságának elvárásait. Nélkülözhetetlen munkát végeztek és végeznek a veszélyhelyzet elhárításában, miközben tudták növelni a taglétszámot.

Az idei tervekről is szólt a megyei elnök. Szakmai feladataikat a rendészeti szervek leterheltségét is figyelembe véve prioritást biztosítanak a közterületi és külterületi járőrszolgálatnak. Az Országos Rendőr-főkapitány felkérésére az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége 2021-et a Közlekedésbiztonság évének nyilvánította. E program keretében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével a polgárőrök képzésében előtérbe helyeződik a KRESZ és a vezetéstechnikai oktatás. A közterületi szolgálatok, rendezvények során pedig fokozott figyelmet fordítanak a gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzésére.

 

A beszámoló végén dr. Fekecs Dénes köszönetet mondott azért a segítségért, melyet a szövetség, a tagegyesületek és a polgárőrők számára nyújtottak az együttműködő szervezetek vezetői és munkatársai. A beszámolót egyhangúlag elfogadta az elnökség.

A második napirend pont alatt tárgyalták a 2020. évi pénzügyi beszámolót, melyet szintén egyhangúan elfogadott az elnökség. A harmadik napirendi pont volt a Felügyelő Bizottság 2020. évi beszámolója, melyet elfogadtak a jelenlévők. A negyedik pontban tárgyalták a 2021. évi költségvetést, valamint az egyesületi támogatások elosztását, melynek elfogadásáról szintén egyhangú döntés született. Az ötödik napirendi pont alatt az idei munkatervet tárgyalta az elnökség, annak elfogadásával.

Updated: 2021-04-23 — 18:06