Bizottsági támogatás az OPSZ-nek

Egyhangúlag fogadta el a Parlament Honvédelmi és rendészeti bizottsága az Országos Polgárőr Szövetség tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót. A bizottsági ülésen a képviselők elismerően és támogatóan szóltak a Polgárőrség munkájáról, egyben gratuláltak a 30. születésnapját ünneplő szervezet minden tagjának.

Az OPSZ elnöke, Dr. Túrós András, három elnökhelyettese (Kardos Pál, Markos György, Dr. Fekecs Dénes) kíséretében személyesen számolt be a Parlament Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt a Polgárőrség tavalyi tevékenységéről és azokról a problémákról, amelyek megoldása törvény, vagy kormányrendelet módosítást igényelne.

Az ülésen – az írásos beszámolót megerősítve – az OPSZ elnöke kiemelte, hogy az elmúlt év a Polgárőrség harminc éves történetének a legnehezebb és legveszélyesebb éve volt. A koronavírus-járvány teljesen megváltoztatta, átrendezte az emberek és a polgárőrök mindennapi életét, a szolgálat ellátásának rendjét. Az önkéntes polgárőr munka középpontjába a karitatív tevékenység került. „Jól szervezett „csapatként” elsőként nyújtottunk segítséget az önkormányzatoknak, az embereknek. Kezdeményezőként élére álltunk a nem mindennapi élethelyzetek megoldásának” – mondta Dr. Túrós András, majd hozzátette, a Polgárőrség motiváltan működik, évente 9-10 millió közterületi szolgálati órát teljesít.

Hazánkat a világ legbiztonságosabb országai között tartják nyilván. Az OPSZ elnöke úgy vélte, ennek a nagyszerű eredménynek az elérése nem valósulhatott volna meg a Polgárőrség, a mintegy 65 ezer polgárőr nélkül.

„A Polgárőrség célja az ország közrendjének és közbiztonságának fenntartásában való aktív közreműködés. Szerepet vállalunk az ország határainak őrzésében, a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében. A társadalmi bűnmegelőzés aktív szereplői, az önkormányzatok, a rendészeti szervek, a rendőrség és a lakosság közötti bizalom erősítői vagyunk” – hangsúlyozta bevezetőjében az elnök.

A bizottság elnöke, Kósa Lajos és a képviselők hozzászólásaikban kivétel nélkül elismeréssel beszéltek a Polgárőrség munkájáról és arra vártak választ, miben tudnának segíteni a Szövetségnek.

Dr. Túrós András felvetette azt a – korábban írásban is jelzett – kérést, hogy a bizottság kezdeményezze a kormánynál a polgárőr járőrautók után fizetendő cégautóadó eltörlését. Kósa Lajos erre úgy reagált, hogy az eltörlésre a törvény alapján nincs lehetőség, de ígérete szerint, megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a cégautóadó fizetési kötelezettség miatt kieső 150 millió forinttal megemeljék a Szövetség éves költségvetési támogatását.

Az OPSZ elnöke kérte a testület támogatását abban is, hogy a Polgárőrségről szóló törvényben előírt módon, legalább ütemezetten biztosítsák a központi költségvetésben a polgárőrök egységes formaruhával történő ellátását, mert egyelőre csak a láthatósági mellények kerültek biztosításra. A bizottság megvizsgálja az ellátás anyagi költségeit és annak fedezetét.

Az OPSZ elnöke abban is kérte a bizottság támogatását, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény következő módosítása során a helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok közé kerüljön be, hogy az illetékes önkormányzatnak együtt kell működnie a területén működő polgárőr egyesülettel, jelenleg ugyanis nem egyszer fordul elő, hogy egyéni súrlódások miatt az önkormányzat nem támogatja az egyesület munkáját. A testület elnökének ígérete szerint, áttekintik a törvénymódosítás lehetőségét.

Updated: 2021-05-11 — 10:28