Cégautóadó támogatás

A polgárőr egyesületek a tulajdonukban lévő gépjárművek után a cégautó adó befizetésére céltámogatást igényelhetnek  az Országos Polgárőr Szövetségtől. Ehhez ki kell tölteni az I. számú nyilatkozatot, mellékelni kell hozzá a jármű forgalmi engedélyének és a biztosítási kötvényének a másolatát, majd be kell küldeni a BKMPSZ postai címére. A megyei szövetség ellenjegyzés után továbbítja az igénylést az OPSZ felé.

Ezután a támogatási szerződést az OPSZ küldi meg az egyesületnek, amely minden lényeges információt tartalmaz a támogatás elszámolásának menetét is beleértve. Amennyiben a gépjármű tulajdonosi viszonyában változás következik be (pl. ha a járművet az egyesület eladja), azt jelezni kell a változásbejelentő nyilatkozaton az OPSZ felé.