Elnökség

Az elnökség a BKMPSZ operatív irányító szerve, mely mindazon kérdésekben önállóan, saját felelősségére dönt, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség tagjai a vezető tisztségviselők.

A BKMPSZ ügyvezetését az elnökség látja el, melynek tagjait a küldöttgyűlés öt évre választja meg a részvételre jogosult és választható tagjai közül és további ciklusra újra választhatók. Az elnökségi – és azon belül a tisztségviselői – tagság annak elfogadásával jön létre. Az elnökség tagjait értelemszerűen megilletik az Alapszabály 6.1. b),c),d),e), f) pontjaiban meghatározott jogok.

 

Az elnökség tagjai:

Dr. Fekecs Dénes
elnök

Csorba Sándor József
elnökhelyettes

Hunyadi Hajnalka
titkár

Madari Róbert
elnökségi tag

Huszák Sándor
elnökségi tag

Dr. Mák Kornél
elnökségi tag

Balogh Károly
elnökségi tag