Közösségi szolgálat

Az Országos Polgárőr Szövetség szinte valamennyi fórumán szó volt a fiatalok jelenlétéről. A vélemények megegyeznek abban, hogy szükség van a fiatalokra a szervezetben. Kell a lendületük, a tenni akarásuk, kell az új szemléletük, kell a modern életfelfogásuk, kellenek az ismereteik.

Van egy olyan lehetőségünk, amely biztosíthatja, hogy a fiatalok megismerjék a polgárőrséget, ízelítőt kapjanak a közösségért végzett munka szépségéből. Megtapasztalják azt az örömöt és elégedettséget, amelyet az akadályok és nehézségek legyőzése után érez az olyan ember, aki tudja, sokat tett a közösségért. Ez a lehetőség az Iskolai Közösségi Szolgálat.

A diákok az alábbi tevékenységekben vehetnek részt a polgárőr egyesületeknél:

  • ,,Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek!” program. A helyi polgárőr egyesületek felkeresték a működési területükön élő, egyedül álló, segítségre szoruló időseket. Hetente több alkalommal, rendszeresen felkeresik őket. Télen havat lapátolnak, ellenőrzik a tüzelőt, ha kell, behordják és befűtenek. Nyáron gondoskodnak a vízfogyasztásról, bevásárolnak, gyógyszertárba mennek. Ha nincs mit tenni, beszélgetnek az idősekkel. E programban tevékenykedhetnek, segítenek a diákok. Megismerik az idős emberek gondolkodását, hálájukat a segítségért. Reményeink szerint ez hozzájárul a nemzedékek közötti ellentétek elsimításához is.
  • ,,Helyi környezetvédelmi program.” Ennek keretében a fiatalok – a helyi polgárőr egyesületi elnök által meghatározott területen – bejárják lakóterületüket és környékét. Felkutatják az illegálisan lerakott szemetet és minden olyan dolgot, aminek megítélésük szerint nem a környezetben van a helye. Minden olyan dolgod, amelyen megakad “,,fiatal szemük”. (Pl.: parlag fű, olajos hordók, flakonok. eldugult vízelvezetők, gondozatlan területek.) Utca, házszám, illetve GPS koordináták alapján rögzítik a helyet és átadják a polgárőr egyesület elnökének. Fontos elem, hogy nem kerülhetnek konfliktusba az illegális szemétlerakókkal, szemetelőkkel. Kizárólag “,,csak” a helyszín adatait rögzítik. A polgárőr egyesület elnöke intézkedik a feltárt problémák megszüntetésére, majd a fiatalt visszaküldi a területre. Felkészítésük, környezetvédelmi szakmérnök által, négy évszakra kidolgozott felkészítési terv alapján történik.
  • ,,Kortárs segítő.” Az arra alkalmas diákokat – a rendőrség bűnmegelőzési szakembereinek bevonásával – a polgárőrök felkészítik, az általános iskolás diákok számára bűnmegelőzési előadások megtartására, illetve abban való részvételre. Az előadásokat az általános iskolák szervezik és felügyelik. A 12 – 14 éves gyermekek felnéznek egy náluk három, négy évvel idősebb diákra és tőlük jobban elfogadják az intelmeket.

A programokban részt vevő diákok kettesével, hármasával végzik a munkát. Ha egy kistelepülésen csak egy diák dolgozna, egy polgárőr elkíséri. Ez most egy olyan lehetőség, amelyet ki lehet használnunk és a diákokkal meg lehet ismertetnünk a polgárőrséget, illetve a polgárőrség által végzett munkát. Az 50 óra a kötelező, de ezzel nem kell véget érnie a tevékenységnek.

A program célja, hogy a fiatalok felismerjék, szükség van a közösségi önkéntes munkára és ennek tökéletes bázisa lehet a polgárőrség. Ha ezt az 50 órát meg tudjuk tölteni értelmes tevékenységekkel, amelyek a fiatalokat is motiválják, ők a program után tagjai lehetnek a polgárőrségnek.

Arra is van lehetőség, hogy a fiatal 18 éves kora előtt legyen a polgárőr egyesület tagja. Fiatal Bűnmegelőzők Társasága tagozat ezért lett létrehozva. A fiatal az FBT tagozat keretein belül tagja a polgárőr egyesületnek, 18 éves koráig polgárőr alapfeladatot nem végezhet, de részt vehet az egyesület életében. Használjuk ki a lehetőséget. Jelentkezni lehet a településeken működő polgárőr egyesületek elnökeinél.

Forrás: www.opsz.hu