Pályázatok

Aktuális

A működési támogatások első féléves elszámolását határidőn belül továbbítottuk az OPSZ felé. A második féléves elszámolások határideje: 2021.02.10.

 

FONTOS:

A Belügyminisztérium 2020-ban módosított a szokásos számlaösszesítőn, kiegészítette azt két oszloppal, és mostmár bizonylatösszesítőnek hívja. Az említett két új oszlop a következő:

“A költségterv szerint érintett fősor sorszáma”
Ebben az oszlopban semmi mást nem kell tenni, mint egy 1-est beírni minden sorhoz, mert az OPSZ által beadott költségtervben az 1-es fő soron szerepel a támogatás.

“A Támogató által előírt felhasznált saját forrás, önerő összege”
Ebbe az oszlopba 0-t kell írni, mert nem ír elő saját forrást a BM támogatói okirat.

Tehát minden sort a minta szerint kell kitölteni. További változás hogy a fejlécben az egyesület nevén kívül ezentúl a képviselő nevét is meg kell adni. Az OPSZ kérésének megfelelően a 2020. II. félévi elszámolást már az új Bizonylatösszesítőn szükséges megküldeni, és ezentúl minden elszámolást az új táblázaton kell elkészíteni.

A táblázat az összesített mezőknél képleteket tartalmaz, amelyek összeadják a sorokba írt összegeket. Ezek a képletek zárolva vannak, nem lehet kitörölni, vagy mást írni a helyükre. Ahhoz hogy a képlet működjön, az összeget tartalmazó cellákba csak számok kerülhetnek. Semmilyen egyéb karakter nem írható ezekbe a mezőkbe, se kötőjel, se pont, vessző, mert a képlet ezeket nem tudja értelmezni, és nem fog kijönni a végösszeg.

Pl. 10 000 Ft esetén a megfelelő formátum: 10000
Nem megfelelő formátumok pl.: “10.000” “10000,-” “10 000.- Ft”

Amennyiben egy összeg beírása után a képlet nem frissít azonnal, rá kell kattintani a mentésre, és a képlet kiírja az eredményt. Az új sorok beszúrását természetesen a képlet figyelembe veszi, de az első sor elé ne próbáljanak új sort beszúrni.

A táblázatban a formázási beállítások le vannak tiltva, ugyanis az OPSZ felé egységes formátumban kell megküldenünk az egész megye elszámolását.

A pénzügyi beszámolót az OPSZ által kiadott ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ, illetve a támogatási szerződésben foglaltak szerint kell elkészíteni. A számlaösszesítő elkészítéséhez az OPSZ által készített EXCEL TÁBLÁZATOT kell használni.

A beszámolót a támogatási szerződésben megadott határidőre kell megküldeni a megyei polgárőr szövetség postai címére, illetve a számlaösszesítő excel táblázatot a polgarorszov@gmail.com címre.

A támogatási szerződések mellékletei: Az elszámolások elkészítésekor leggyakrabban előforduló hibák megelőzése, illetve az ezzel kapcsolatos, gyakran felmerülő kérdések megválaszolása érdekében a megyei szövetség 2018.10.20-án Kecelen továbbképzést tartott, melynek anyaga letölthető a következő linkekről: prezentációoktatási anyag. További információért és segítségért forduljon bizalommal a megyei szövetség munkatársaihoz.