Polgárőr igazolvány

A 2012. február 1-jén hatályba lépett 2011. évi CLXV. törvény (Pőtv.) 9.§ (1) bekezdés b) pontja az Országos Polgárőr Szövetség részére közigazgatási hatósági feladatként határozta meg a polgárőr igazolványokról a nyilvántartás vezetését.

Tájékoztató a polgárőr igazolvány igénylés folyamatáról
Tájékoztató az ifjú polgárőr igazolványokról

Az Adatvédelmi Rendelet (Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet) és az Info törvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései nyomán 2018.05.25-től megváltozott a polgárőr igazolványok igényléséhez szükséges formanyomtatvány. A fenti dátum után a megyei polgárőr szövetségeknek kizárólag az új típusú igazolvány igénylő adatlapokat áll módjában elfogadni.

Az új típusú Igazolvány Igénylő Adatlap második oldalán került elhelyezésre az egyesületi tag személyes adatainak kezeléséhez Hozzájáruló Nyilatkozata, amelyet szükséges aláírnia az adatkezeléssel érintett új egyesületi tagnak. Ennek megfelelően az új polgárőrnek / ifjú polgárőrnek szükséges az adatvédelmi szabályzatot és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztatót megismerni ahhoz, hogy az igazolvány igénylő adatlap és nyilatkozat aláírásra kerülhessen.

Az Adatkezelési Tájékoztatót (letöltés PDF, letöltés WORD) amelyet korábban az Igazolvány Igénylő Adatlaphoz kellett csatolni ezentúl az egyesületek által elfogadott Adatkezelési Szabályzat mellékleteként kell kezelni. Nem kell tehát csatolni az Igazolvány Igénylő Adatlaphoz. Az Adatkezelési Tájékoztató részét képezi a Megismerési és Hozzájáruló Nyilatkozat (utolsó oldal), amelyet valamennyi egyesületi tagnak szükséges aláírni. Ennek alapján az egyesület valamennyi tagja elismeri, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokról tájékoztatást kapott. Az egyesület polgárőr igazolvánnyal nem rendelkező tagjait is ismertetni kell az adatkezelésről és szükséges aláíratni a megismerési nyilatkozatot.

Tehát a polgárőr igazolvány igényléséhez a következő adatlapot kell kitölteni:

Igazolványigénylő Adatlap és Nyilatkozat

Igazolványigénylő Adatlap és Nyilatkozat (kitölthető pdf)

Fontos:

  • Az adatlap csak a nyilatkozatot tevő aláírásával, továbbá az egyesület elnökének aláírásával, illetve bélyegzőjével ellátva érvényes. Ezek hiányában az adatlapot nem tudjuk elfogadni.
  • Kiemelt figyelmet kell fordítani az adatok pontos kitöltésére.
  • Az adatlaphoz két tanú aláírása szükséges.
  • Ifjú polgárőr igazolvány esetén szükséges a törvényes képviselő aláírása.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a leendő polgárőr személyi azonosító okmányainak másolatát, valamint a NEK adatlapot, melyet a helyi Okmányirodában lehet igényelni, majd ezeket el kell küldeni a megyei szövetség postai címére. Az elkészült polgárőr igazolványt az átvételi elismervénnyel együtt a megyei szövetség postai úton fogja kiküldeni az egyesület levelezési címére.

 

Szolgálati jelvény rendelése:

Az Országos Polgárőr Szövetség és az Orna Gift Kft. között létrejött keretszerződés értelmében lehetővé vált polgárőr jelvények rendelése, melynek menete a következő tájékoztatóban van rögzítve:

Polgárőr Szolgálati Jelvények megrendelésének menete

Jelvény megrendelő lap