Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért

Polgárőrség tanévkezdési tevékenysége

A Polgárőrség sajátos civil státuszából adódóan, általánosságban az alábbi területeken és aktivitásokkal tud és nyújt segítséget ahhoz, hogy próbáljuk a közlekedők magatartását a jó, pozitív irányba elmozdítani, s ezzel hozzájárulni mind a baleseti számok csökkenéséhez, valamint javítani  – az ugyan szubjektív –  biztonságérzeten:

  • Effektív megjelenés a közúti ellenőrzések során (korlátozottan önállóan, rendészeti szervekkel közösen, közlekedési hatósággal, közút kezelőjével)
  • Propaganda, tájékoztatás a közlekedők felé
  • Óvodai, általános iskolai képzés – közlekedési ismeretek átadása („Egy iskola egy polgárőr”)
  • Rendezvényeken történő megjelenés
  • Tréningek szervezése különböző közlekedői célcsoportoknak.

Kiemelve a fenti felsorolásból az iskolákkal kapcsolatos feladatokat:

„Egy iskola egy polgárőr”

A program alapjait, még a 2006. évi LII. törvény 4/A§ (3) bekezdésében foglaltak adják, amely szerint a polgárőr, a polgárőrség és az oktatási intézmény fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat láthat el. A kissé hivatalosnak tűnő megfogalmazáson túl, az elmúlt tíz esztendőben számos, iskolai oktatáson kívüli és azon belüli programmá nőtte ki magát ez a kezdeményezés, amely ifjúságvédelmi programként is felfogható, feladata a gyermekek és fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése, az említett korosztály közlekedési ismereteinek bővítése és biztonságos közlekedésének biztosítása. Jelenleg 778 iskola és közel 1000 pedagógus vesz részt a programban.

A cél az volt, hogy a polgárőrség jelen legyen az oktatási intézményekben. Ez azért is működhet jó hatékonysággal, mert helyi szinten, az adott településen, vagy az adott kerületben élő, esetleg a szűk urbánus környezetben is ismert személy adhat át a hasznos információkat a gyermekeknek. Az OPSZ 2006-ban hirdette meg, hogy valóban, deklaráltan szeretnének egy jól előkészített programmal megjelenni az iskolákban. Ennek az egyik része a közlekedésbiztonság, ami akár időszakokhoz köthetően – iskolakezdés, rendezvények – markánsan megjelenik az iskolák életében, a másik része pedig, a polgárőrség alapfeladataiból kiindulva a közbiztonsági terület. Ebbe értelem szerűen beletartozik a bűnmegelőzés és a fiatalokat manapság sajnálatos módon egyre jobban érintő drogprevenciós tevékenység. Így állt össze ez a program, amelynek céljai az OPSZ Alapszabályában is megjelennek. Az bizonyos, hogy nehéz feladatot jelent ez, hiszen a polgárőrség tagjai jellemzően dolgozó, a napjaikat munkával töltő emberek, így olykor nehéz ebbe a rutinba beilleszteni azt, hogy minden iskolában visszatérő jelleggel jelen legyenek.

A polgárőrség számára nem adott a negatív megerősítés lehetősége, hiszen a polgárőr nem büntethet adott esetben egy közlekedési szabálysértésért. Ugyan van egy sajátos státuszuk a polgárőröknek, de nincs kényszerítő eszköz a kezükben, nincs személyes szabadságot korlátozó jogkörük. Jellemzően a klasszikus rendőri feladatokban – járőrözés, terület-biztosítás – segítőként vesznek részt. Ebből adódóan a megelőzés területe az, amelyben hatékonyan részt tudnak venni, az említett programnak is ez az alapja. Ebben a felvilágosító propaganda tevékenységben annak legszélesebb lehetőségeit felhasználva kiváló munkát tudnak végezni.

Kiemelt időszak az iskolakezdet szeptemberben. Itt a rendőrséggel együttműködve vesznek részt a polgárőrök nem csak a reggeli forgalom-irányításban. A rendőrség évtizedes vállalása ma már, hogy még a szezon kezdete előtt az iskolák környékének közlekedésbiztonsági helyzetét is felméri, ebben a polgárőröknek is jut szerep. Ugyanez igaz bűnmegelőzési szempontból is, vannak-e gyanús személyek, vagy helyek a már említett drog-kérdéssel kapcsolatban. Fontosak a kültéri programok, és a közlekedési felkészítés területén ez kiválóan működik.

„Fogadj örökbe egy „Zebrát”

Hosszú évek óta nehezen kezelhető a „negatív megerősítés” eszközeivel a gyalogosok szabálykövető       magatartásának javítása, a rendőrség különböző ellenőrzési metódusokkal próbálta megelőzni a gyalogosokkal bekövetkezett baleseteket, s sajnos ennek egyik színtere a szabályozatlan gyalogos-átkelőhelyek, s azok környéke.

A Polgárőrség és a közút kezelők között meglévő együttműködés  jó alapot ad a címben említett „mozgalomhoz”, mely arról szólna , hogy a településeken működő polgárőr egyesületek a területükön – természetesen lehetőségeikhez képest – a rendőrséggel, illetve a közút kezelőjével közösen kiválasztanának általuk meghatározott „darabszámú” jelzőlámpával nem szabályozatt gyalogos-átkelőhelyet, s annak felügyeletét több szempontból felvállalnák, kvázi örökbe fogadnák. (Ennek akár csak PR szempontból is már sajátos értéke lehet, jól propagálva a kialakított stratégiát).

Miket lehet felvállalni egy „Zebra” esetében?

  • Az átkelő állapotának rendszeres figyelemmel kísérése
  • Az átkelőnél a polgárőrök visszatérő jelenléte (megelőzés)
  • Iskoláknál lévő átkelőknél, a gyermekek átkelését segítő jelenlét a frekventált időszakokban
  • Forgalomtechnikai, forgalomirányítási javaslatok megfogalmazása a tapasztalatokat felhasználva.

A projektet a GRSP Magyarország Egyesület a „Nézz Körül” járdagrafikai programjával tudja támogatni, mely kiegészülve az OPSZ logojával kettős funkciót töltene be, egyrészt jelzi az adott gyalogos-átkelőhelynél az OPSZ felügyeletét, másrészt felhívja a gyalogosok figyelmét a körültekintő úttestre lépésre. Az „örökbefogadás” nem jelent közvetlen költség vonzatot  a Polgárőrség részéről. A felügyelet, s a jelenlét a járőrözési vezénylésbe tervezendő.

Ebben az évben (2016 szeptember) indul a program pilot projekt jelleggel két önkormányzat területén , s a projekt tapasztalatait összegezve , értékelve kerül összeállításra egy módszertani anyag, melyet azután a polgárőr szövetségek kézhez kapnak a lebonyolításhoz segítségképpen.

Forrás: www.opsz.hu